Dynamiczny rozwój motoryzacji w połączeniu z siatką dróg pochodzącą z czasów gdy nie każdy mógł sobie pozwolić na własny samochód, doprowadził do zakorkowania wielu miast Polski. Rozwój arterii komunikacyjnych wymagałby często głębokiej ingerencji w układy urbanistyczne miast i wyburzania wielu cennych zabytków. Aspekt ekonomiczny takich zmian jest tak oczywisty że pominiemy go milczeniem.

Lokalne władze niektórych, większych miast Polski wyszły naprzeciw potrzebom sprawnej komunikacji i wprowadziły na drogach tak zwane “buspasy” czyli wydzielone pasy ruchu, którymi poruszać się mogą jedynie konkretne, uprzywilejowane pod tym kątem pojazdy. Czy jednak zgodnie z nazwą mogą to być jedynie autobusy?

Buspas nie dla każdego, ale nie tylko dla autobusu!

Okazuje się że nazwa “buspas” jest myląca. Uprawnione do poruszania się po tych obszarach jezdni są nie tylko autobusy. Myli się jednak ten kto myśli, że przepisy są w tym względzie jasne i klarowne. Nie ma jednego, ogólnopolskiego katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z buspasów. Rozporządzenie tworzące instytucję pasa autobusowego, w § 49 pkt 1 uprawnia do korzystania z niego “autobusy lub trolejbusy oraz inne pojazdy wykonujące odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Z punktu tego nie wynika ogólne uprawnienie taksówek do przejazdu po buspasie. Odpłatny przewóz osób świadczony przez taksówki nie odbywa się bowiem na regularnych liniach ale doraźnie, według potrzeby klienta.

Rozporządzenie zostawia jednak furtkę – pkt 2 wspomnianego paragrafu stanowi, iż “umieszczony na znakach D-11 (Początek pasa ruchu dla autobusów) lub D-12 (Pas ruchu dla autobusów) napis “TAXI” oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczalny ruch taksówek”.

No dobrze, ale kto decyduje o udostępnieniu kolejnego buspasa dla ruchu taksówek? Otóż decyzja taka leży w gestii zarządcy drogi – zazwyczaj organem decyzyjny, jest lokalny samorząd. Pod tym kątem stan prawny różni się bardzo w zależności od konkretnego miasta w Polsce. Istnieją miasta które bez problemu zaakceptowały korzystanie z pasów autobusowych przez taksówki – do takich miast należy choćby Warszawa.

Inaczej sprawa ma się na przykład w Rzeszowie, gdzie taksówka może korzystać z buspasa mając na pokładzie co najmniej dwóch pasażerów. Część buspasów została udostępniona taksówkarzom również we Wrocławiu – jednak po dość długiej batalii gdzie przeciwnicy taksówek argumentowali brak aprobaty dla korzystania z omawianych pasów utrudnianiem ruchu przez pojazdy przewożące kilka osób środkom komunikacji publicznej przewożącym tych osób kilkadziesiąt. Ostatecznie włodarze Wrocławia zdecydowali się na kompromis.

Podsumowując – zasadniczo buspas przeznaczony jest wyłącznie dla środków komunikacji wykonujących odpłatny przewóz osób na liniach regularnych a więc autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Wprost ustawa mówi jednak o jednym możliwym wyjątku, dotyczącym taksówek. Różne miasta w różny sposób podchodzą do możliwości urealnienia tego wyjątku. Coraz więcej miast wpuszcza taksówki na pasy autobusowe – wśród nich wymienić należy stołeczną Warszawę. Poza taksówkami możliwe są również inne wyjątki – na przykład Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprost uprawnia do korzystania z buspasów pojazdy elektryczne, choć zarządca drogi może wprowadzić ograniczenia uzależnione od ilości przewożonych pasażerów. Jako klienci możemy być jednak spokojni – w gestii świadczącego usługę przewozu leży znajomość lokalnych przepisów dotyczących korzystania z pasów autobusowych! Nam pozostaje cieszyć się podróżą.

Zamów Taxi

Wybierz dyskretną taksówskę w Gdańsku