Autobus tak, a taxi?

Wsiadając do miejskiego autobusu z pewnością nie zastanawiamy się, czy to transport publiczny, czy jakiś inny. Tu chyba nikt nie ma wątpliwości – autobus z pewnością jest środkiem transportu publicznego. Nieco inne odczucia możemy mieć, zajmując miejsce w taksówce. Przecież jedziemy sami lub z bliskimi nam osobami, więc jak tu mówić o transporcie publicznym? Jednak takie myślenie jest dużym uproszczeniem zagadnienia, co postaramy się pokrótce wyjaśnić.

Taxi a przepisy

Na przewóz osób taksówką wymagana jest właściwa licencja, wydawana przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta. Konieczność jej uzyskania precyzuje Ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. W rozdziale drugim, w artykule 5b zawarto przepis:

“1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
1) samochodem osobowym,
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
3) taksówką
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.”

(tekst jednolity tutaj http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf ).

Ten akt prawny normuje także obowiązkowe wyposażenie taksówki, oraz wskazuje, kto ustala stawki za przewozy i określa granice stref. Dodatkowo – w miejscowościach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców – może być wprowadzony obowiązek potwierdzenia znajomości topografii. Działalność polegająca na wykonywaniu przewozów osób taksówkami – jako licencjonowana – podlega, w myśl wskazanej powyżej Ustawy, kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Taxi a kasa

Taksówka musi być wyposażona w taksometr, czyli obliczający należność za przejazd licznik, który z kolei musi współpracować z kasą fiskalną. Na tej podstawie taksówkarz nie tylko kasuje należność za przejazd, ale też może wystawić paragon lub fakturę. To o tyle ważne, że korzystający z taksówki pasażer może właściwie udokumentowany przejazd takim środkiem lokomocji wliczyć w koszty prowadzonej działalności. Taksometr podlega okresowej legalizacji, musi być też poddany takiemu zabiegowi w przypadku zmiany stawek.

Taxi a pasażer

Obwarowane przepisami i podlegające kontroli państwowych służb przewozy taksówkami nie mają ograniczonego dostępu – każdy może wezwać taksówkę telefonicznie, wziąć pojazd z postoju, lub zatrzymać gestem ręki na ulicy. Nie ma tu znaczenia, czy jest to taxi w prywatnym posiadaniu, czy z korporacji – pasażerem może się stać dowolna osoba (lub grupa osób), która akurat ma potrzebę skorzystania z tego środka lokomocji.

Taxi jest transportem publicznym

Wszystko, co wyżej napisano, pozwala na jasne stwierdzenie – taksówka jest publicznym środkiem transportu. Najdobitniej przemawia za tym fakt, że każdy może skorzystać z pojazdu spod znaku taxi. A to, że świadczenie takich ogólnodostępnych usług transportowych objęto szczegółowymi przepisami, dodatkowo wzmacnia ten przekaz – bo skoro każdy może skorzystać z taksówki, to należy jednakowo o każdego jej pasażera zadbać.

Zamów Taxi

Wybierz dyskretną taksówskę w Gdańsku