Od tego, gdzie przebiega granica strefy miasta, zależna jest ostateczna opłata taryfowa. Dlatego wiele osób zastanawia się, kto tak naprawdę ustala strefy Taxi. Stref nie należy mylić z taryfami, choć oba te aspekty łączą się ze sobą.

Strefy Taxi – od czego zależy cena przejazdu?

Zgodnie z artykułem 18. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 3 marca 1990 roku*, kwestię stref Taxi regulują samorządy terytorialne, takie jak Rada Miasta. To od decyzji radnych zależy, jakie ograniczenia będą obowiązywać przedsiębiorców. Ze względu na liczne nadużycia, wprowadzane są konkretne granice stref na terenie polskich gmin. Każda zmiana dotycząca stref, musi być regulowana odpowiednią uchwałą. Przykładem uchwały dotyczącej takich ograniczeń jest “UCHWAŁA NR LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.”

Uchwała przewiduje:

  • podział miasta na II strefy,
  • maksymalną opłatę początkową za przejazd pierwszego odcinka w strefie,
  • maksymalną opłatę za przejazd strefie, w godzinach 6:00 – 22:00, od poniedziałku do soboty,
  • maksymalną opłatę za przejazd w strefie, w godzinach 22:00 – 6:00, od poniedziałku do soboty,
  • maksymalną opłatę za przejazd w strefie, w niedziele i święta.

Ustalone zostały więc maksymalne opłaty (taryfy) za przejazd w obszarze miasta, których przedsiębiorca nie może przekroczyć. Ceny mogą być zmieniane, o ile są niższe niż kwota maksymalna. Opłata taryfowa jest uzależniona od podziału na strefy. Taryfa 1 (dzienna) i taryfa 2 (nocna i świąteczna) dotyczą strefy I. Taryfa 3 (dzienna) i taryfa 4 (nocna i świąteczna) dotyczą strefy II.

Podział na strefy Taxi – dodatkowe obostrzenia

Podział na strefy zazwyczaj uzależniony jest od stopnia urbanizacji terenów. Wyznaczone są konkretne obiekty, stanowiące niezmienną granicę strefy. Obowiązują również dodatkowe przepisy, dotyczące zmiany strefy (i tym samym również taryfy) w trakcie jednego przejazdu. W przypadku miasta Krakowa, przepisy te regulowane są “Uchwałą nr LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r.”. Tekst dotyczący tego problemu brzmi:

“(…)Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.(…)”

Zgodność ceny powinna być potwierdzona paragonem. Na wydruku, należy uwzględnić nie tylko kwoty, ale również nazwy taryf. Dotyczy to także przypadków, kiedy taryfa ulega zmianie podczas jazdy – na paragonie widnieje podział na taryfy.

Maksymalne opłaty taryfowe, mapki dotyczące podziału na strefy oraz opisy uchwał, udostępniane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP poszczególnych miast. Udostępniane są również informacje dotyczące kwestii oznakowania samochodu, jego wyposażenia, a nawet zachowań kierowcy. Jeżeli więc pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, warto sięgnąć do sprawdzonego źródła.

* treść ustawy dostępna jest pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19900160095

Zamów Taxi

Wybierz dyskretną taksówskę w Gdańsku